Kwaliteit van de weerdata

De verwachtingsdata van Meteovista is van hoge kwaliteit. De data kan zich zowel nationaal als internationaal meten met de sterkste concurrentie. Meteovista heeft als doel de beste verwachtingsdata voor Nederland, België en de rest van Europa te creëren.

MOS-techniek

Meteovista maakt gebruik van meerdere weermodellen in combinatie met een MOS-techniek. Weermodellen berekenen met behulp van fysische processen de toestand van de atmosfeer voor een bepaalde periode. Er zijn modellen die dit doen voor de hele wereld en modellen die dit doen voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld West-Europa. De verwachting van Meteovista komt tot stand doorgebruik van zowel globale als regionale weermodellen. Het aantal gebruikteweermodellen wordt in 2015 uitgebreid.

MOS staat voor Model Output Statistics. Er wordt een vorm van statistiektoegepast om de weersverwachting van ‘gewone’ weermodellen te verbeteren. Metdeze techniek wordt de output van de diverse weermodellen constant gematched aanwaarnemingen. Hierdoor worden per locatie de beste verwachtingsparameters (predictoren)uit de weermodellen gehaald. Deze geoptimaliseerde verwachting wordt vervolgensnog eens gecorrigeerd op basis van statistiek uit vergelijkbare weersituatiesuit het verleden. Dit levert op lokaal niveau een veel betere weersverwachtingop dan bijvoorbeeld de directe data uit een enkel fysisch weermodel.

De gebruikte waarnemingsset en de best scorende predictoren worden 4x perjaar (elk seizoen) geüpdate.

De kwaliteit van de verwachting wordt door middel van verificatie constantgecontroleerd door de meteorologen van Meteovista.

Kunnen wij u verder helpen?

Heeft u een vraag, algemene opmerking of wilt u gewoon met ons in contact komen?

Stuur een bericht